top of page

Návěs cisterna

IMG_20230505_103827.jpg

Návěs cisterna

Okolní prostředí - jsou to nejen živí tvorové, ale i všechno co je kolem nás. Prostředky pro ochranu rostlin (hnojiva, chemikálie) jsou ve větší nebo menší míře nebezpečné pro přírodu, a při jejich použití je nutné dodržovat bezpečnost, chovat se opatrně a zodpovědně.

ЗАО Laumetris vyrábí cisternu pro vodu s plastovou nádrží, a jedna z jejich funkcí je ochrana vodních nádrží před znečištěním chemickými prostředky pro ochranu rostlin. Pomocí cisterny pro vodu PTL-12V je možné čerpat vodu z určených míst nebo zalévat přes horní víko. Odstředivé čerpadlo dovoluje zamíchat vodu uvnitř cisterny nebo dodávat vodu do postřikovače zvlášť a izolovaně od sací magistrály. Ve stejné větvi je namontovaný systém filtrů jemného čištění s možností zvolení rozměru jemnosti filtru - od minimální velikosti (76 mikronů) až do maximální (980 mikronů). Během míchaní se voda ohřívá do teploty okolního prostředí, a poté se dodává do postřikovače. V teplé vodě reagují a rozpouštějí se prostředky pro ochranu rostlin rychleji, což dovoluje zahájit postřik dříve.

Při pumpovaní vody z cisterny do postřikovače je její objem přesně fixován počitadlem spotřeby Palmac 2. Operátor sleduje na pultu objem pumpované vody s přesností do několika litrů, a po dosažení potřebného objemu vypíná čerpadlo. Pomocí takové cisterny pro přepravu vody je možné připravit vodu pro tankování několika postřikovačů, čím je také možné ušetřit čas a zvýšit produktivitu postřiku s využitím prostředků na ošetření porostů.

Využití cisterny na vodu tohoto typu maximálně omezuje možnost znečištění vodojemů prostředky na chemické ošetření rostlin, protože voda je dopravována na místo postřiku. Plastová nádrž, kohouty, hadice jsou trvanlivé a odolávají působení agresivního prostředí. Podnik vyrábí cisterny na vodu s kapacitou 6, 12, 16, 20 m3 a s výkonem 800 až 1500 l/min.

Nejlepší návěsy za nejlepší cenu. Evropská kvalita.
Screen Shot 2019-08-14 at 7.32.58 AM.png
bottom of page